Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Vŕtaná studňa

.

Vŕtané studne sa musia realizovať v zmysle platných legislatívnych predpisov a príslušných noriem.

 

Ponúkame štandardné profily vŕtania, ktoré sa odvíjajú od technológie vŕtania, ktorá je prislúchajúca ku geologickej štruktúre záujmovej lokality. Profily vŕtania sú od Ø152 mm do Ø273 mm pri vystrojení vrtu certifikovaným materiálom od DN 100 mm do DN 200 mm.

 

Širokoprofilové studne do priemeru vŕtania Ø820 mm pre priemyselné parky, poľnohospodárske družstva, požiarne studne sú individuálne a veľmi špecifické objekty, preto Vám detailnú cenovú ponuku vieme vypracovať na základe stanovenia základných vstupných charakteristík. Možnosť zabudovania certifikovaným materiálom do DN 600 mm.

 

 

Konštrukcia hydrogeologických vrtov a studní  «

 

 

Konštrukcia vŕtaných studní, optimálne umiestnenie aktívnej filtračnej časti vrtu v spojení s normovanými materiálmi atestovanými pre styk s pitnou vodou, zabezpečuje aktívny prítok podzemnej vody do studne, konštantný stupeň hladiny podzemnej vody a požadovanú kvantitu a kvalitu podzemnej vody prítokom vody z hydrogeologických kolektorov.

 


»  Rez vyhotovenou vŕtanou studňou ™

 .

.studnavrt
.
Disponujeme rozsiahlou databázou realizovaných vrtov. Pri realizácie prác / vŕtaní studní v nepreskúmaných lokalitách sa prihliada na stanovisko odborného hydrogeológa. 

.

 

 .

 

Výpočet návratnosti investície

(EUR/m3)
(m3/24 hod)
(m)
(EUR)
Návratnosť investície v mesiacoch: -
Pri prepočte návratnosti investície sa kalkuluje so štandardnou cenou prác. Obchodné podmienky Vrtnej spoločnosti Bratislava s.r.o. pre realizáciu hydrogeologických vrtov a studní sú zakotvené v objednávkovom tlačive. *Celkový čas realizácie studne je závislý najmä od dĺžky legislatívnych konaní.