Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Plošné kolektory

 

Zemné plošné kolektory sú ideálnym, ekonomicky efektívnym a nízko nákladovým variantom primárneho okruhu v lokalitách s vysokou hladinou podzemnej vody, v pôdach s vysokým obsahom vody a v lokalitách s minimálnym počtom dní so snehovou pokrývkou. Inštalácia plošného kolektoru si vyžaduje rozsiahlejšiu nezastavanú a menej využívanú plochu pri objekte. Princíp plošných kolektorov je založený na absorpcii nízko potenciálneho tepla pôdy pomocou PE potrubí, v ktorých ekologicky nezávadné nemrznúce médium zabezpečuje cirkuláciu tepla medzi pôdou a výmenníkom tepelného čerpadla (reverzný princíp podlahového vykurovania). Teplo v pôde sa akumuluje a regeneruje priamo absorpciou slnečného žiarenia, alebo nepriamo infiltrovaním dažďovej a povrchovej vody a vzduchu. Použitím špecializovaných ryhovacích zariadení a materiálov PE100 RC aplikovaných bez pieskového lôžka potrvá celková realizácia prác na plošnom kolektore menej ako jeden deň s minimálnym poškodením terénu.  Plocha nad plošným kolektorom nesmie byť zakrytá ani tienená, doporučuje sa trávnatý porast a prízemné kríky s nízkym koreňovým systémom.

 

 

»  Postup realizácie plošného kolektora

 


  1. – hydrometeorologické posúdenie lokality, návrh dimenzie a dĺžky kolektora
  2. – oboznámenie s priebehom prác
  3. – zriadenie staveniska a vytýčenie trasy rýh a výkopov
  4. – realizácia rýh zemným ryhovačom do hĺbky 1,20 až 1,50 metra
  5. – rozprestrenie hadíc kolektora z materiálu PE100 RC do rýh
  6. – spätný zásyp rýh a výkopov vyťaženou zeminou
  7. – tlaková skúška tesnosti kolektora, protokol so zárukou
  8. – realizácia primárneho okruhu, dopojenie kolektora k tepelnému čerpadlu

 

Schéma tepelného čerpadla zem/voda s plošným kolektorom  «

 

 


Plošný kolektor pre tepelné čerpadlá zem/voda predstavuje nízko nákladový variant primárneho okruhu ideálny pre mierne teplotné pásma.