Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Tepelné čerpadlá

.

Tepelné čerpadlo je zariadenie technologicky náročné, stavané najmä na dlhodobú, bezobslužnú, bezpečnú a efektívnu prevádzku so životnosťou minimálne 25 rokov,  v porovnaní s konvenčnými vykurovacími zariadeniami môže byť cena vstupnej investície vyššia. Pre minimalizáciu druhotných nákladov je optimálne sa rozhodnúť pre zdroj vykurovaniu už v štádiu prípravy stavby. Na základe projektovej dokumentácie prípadne dimenzií objektu pri jestvujúcich objektoch, Vám renomovaný dodávateľ alebo projekčná kancelária navrhne vhodný typ tepelného čerpadla. 

.

.

 

»  Princíp systému tepelného čerpadla

.

.

.

Princípom funkcie tepelného čerpadla je pomocou kompresie vygenerovať teplotu 35 – 75 °C z pracovného média o teplote 4 – 12 °C. Z fyzikálneho princípu tepelného čerpadla je zrejmé, že zariadenie, ktoré odoberá teplo zo zdroja s konštantnou teplotou má vyššiu účinnosť ako zariadenie pracujúce s premenlivým primárnym zdrojom tepla, práve preto tepelné čerpadlá systému zem/voda a voda/voda využívajú geotermálnu energiu a dosahujú vysoké výkonové číslo COP až 5,0. Tepelné čerpadlo je 1/2 systému, pre získanie primárnej geotermálnej energie, ktorú tepelné čerpadlá premieňajú na teplo pre vykurovanie domácnosti alebo objektov je potrebný primárny okruh – hlbinný alebo studničný vrt, alebo plošný kolektor.

.

.

Služby, ktoré Vám poskytujeme v oblasti tepelných čerpadiel  «

 .


 1. – poradenstvo a konzultácie pre systémy tepelných čerpadiel
 2. – doporučenie renomovaných spoločností pre montáž tepelných čerpadiel
 3. – štúdie realizovateľnosti a ideové projekty
 4. – štúdie návratnosti investície, možnosti prefinancovania investície
 5. – poradenstvo pri výbere optimálneho typu primárneho okruhu
 6. – návrh a dimenzovanie primárnych okruhov, testy odozvy horninového prostredia
 7. – komplexná projektová dokumentácia pre studničné a hlbinné vrty
 8. – hydrogeologický posudky pre realizáciu prác v ochranných pásmach
 9. – realizácia hlbinných geotermálnych vrtov do hĺbky 120 metrov
 10. – realizácia studničných vrtov do výdatnosti až 50 l/s
 11. – realizácia plošných kolektorov zemných pásovým ryhovačom

 .

»  Systémy tepelných čerpadiel a primárnych okruhov

.

 

.

.

.


Komplexnú štúdiu realizovateľnosti vrátane podrobného investičného plánu – cenovej ponuky na komplexný systém Vám radi zabezpečíme, neváhajte nás kontaktovať.