Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Rozbory zemín a pôdy

.

.

Fyzikálno-chemické rozbory zemín, hornín a vody sa realizujú najmä pri geologických, hydrogeologických a environmentálnych prieskumoch. Ich cieľom je stanoviť obsah alebo vlastnosti jednotlivých prvkov a posúdiť ich v zmylse príslušných noriem a platných právnych predpisov.

.

.

»  Portfólio ponúkaných služieb


  1. – komplexné skúšky mechanických vlastností zemín
  2. – skúšky mechanických vlastností hornín
  3. – rozbory odpadov a odpadových vôd
  4. – rozbory kontaminácie zemín a pôdy pre environmentálny účely
  5. – rozbory podzemných a povrchových vôd, studničných a minerálnych vôd