Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Cenová ponuka a návrh

 

Zaujíma Vás nízko nákladové a ekologicky priateľské vykurovanie objektov, bazénov, priemyselných hál a vonkajších plôch. Spoluprácou s renomovanými firmami z oblasti TZB Vám zabezpečíme komplexný manažment pre realizáciu alebo obnovu Vášho vykurovacieho a chladiaceho systému formou tepelných čerpadiel zem/voda alebo voda/voda. 

 

 

»  Služby ktoré Vám poskytujeme v oblasti tepelných čerpadiel

 


 1. – poradenstvo a konzultácie pre systémy tepelných čerpadiel
 2. – doporučenie renomovaných spoločností pre montáž tepelných čerpadiel
 3. – štúdie realizovateľnosti a ideové projekty
 4. – štúdie návratnosti investície, možnosti prefinancovania investície
 5. – poradenstvo pri výbere optimálneho typu primárneho okruhu
 6. – návrh a dimenzovanie primárnych okruhov, testy odozvy horninového prostredia
 7. – komplexná projektová dokumentácia pre studničné a hlbinné vrty
 8. – hydrogeologický posudky pre realizáciu prác v ochranných pásmach
 9. – realizácia hlbinných geotermálnych vrtov do hĺbky 120 metrov
 10. – realizácia studničných vrtov do výdatnosti až 50 l/s
 11. – realizácia plošných kolektorov zemných pásovým ryhovačom

Komplexnú štúdiu realizovateľnosti vrátane podrobného investičného plánu – cenovej ponuky na komplexný systém Vám radi zabezpečíme prostredníctvom aj obchodných partnerov.