Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Geologická činnosť

Inžinierska geológia

Základnou úlohou realizácie geologického prieskumu je zistiť inžinierskogeologické pomery územia, ktoré majú výrazný vplyv na technicko-technologické riešenie a ekonomiku zakladania stavieb.

Hydrogeológia

Hydrogeológia je interdisciplinárna veda, zaoberajúca sa správaním sa podzemných vôd v geologickom prostredí a interakciami medzi pôdou, povrchovou vodou, podzemnou vodou a životným prostredím.

Geoterénne práce

Formou poľných skúšok overujeme a kontrolujeme kvalitu základovej škáry, podložia a násypov, zhutnenia zemných konštrukcií, tesnenia skládok odpadov a vlastností zemín po stabilizácii.

Rozbory zemín a vody

Zaujíma Vás kvalita vody, ktorú používate, mechanické vlastnosti zemín, kontaminácia pôdy alebo radónový index? Vypracujeme Vám podrobné analýzy.

Environmentálna geológia

Realizujeme monitoring stavu životného prostredia so zameraním na povrchové a podzemné vody, pracovné prostredie a ovzdušie, návrh a realizáciu sanačných opatrení.

Referenčné stavby

Prehliadnite si naše referencie riešených geologických úloh. Vybrali sme pre Vás úlohy z každej oblasti, prieskumné práce pre fyzické aj právnické osoby.