Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Geotermálny potenciál

.

Slovenská republika má vďaka svojim prírodným podmienkam významný potenciál geotermálnej energie, ktorý je na základe doterajších výskumov a prieskumov ohodnotený na 5 538 MWt. Geotermálna energia je alternatívnym zdrojom energie, územne rozptýleným, ktorý pri optimálnom využívaní predstavuje do 1 % celkovej spotreby primárnych energetických zdrojov Slovenska. 

.

 

.

.

 Služby poskytované v oblasti geotermálnej energie  « 

.


  1. – vyhľadávanie geotermálnych vôd pre vykurovanie a rekreáciu
  1. – štúdie využiteľnosti jestvujúcich termálnych vrtov
  2. – hydrogeologický prieskum za účelom získania zdroja geotermálnej vody
  3. – realizácia geotermálnych vrtov do hĺbky 3000 metrov
  4. – hydrodynamické skúšky na termálnych vrtoch

 .

»  Ako využívať geotermálnu energiu pre domácnosti

.

.

Úspešnosť projektu je závislá aj od záujmovej lokality. Na základe rozšírenia kolektorov a aktivity geotermického poľa bolo na území SR vymedzených 26 perspektívnych oblastí alebo štruktúr vhodných pre získavanie geotermálnej energie.

.

.

.

.

Pre objekty, rodinné domy alebo bazény a rekreačné zariadenia sú ekonomicky a ekologicky zaujímavé dva typy tepelných čerpadiel. Tepelné čerpadlá zem/voda v kombinácii s hlbinnými vrtmi do hĺbky 100 metrov alebo plošnými kolektormi možno situovať takmer kdekoľvek, COP – výkonové číslo, alebo pomer obnoviteľnej a spotrebovanej energie sa môže pohybovať v rozmedzí 3,0 – 4,2. Tepelné čerpadlá voda/ voda v súčinnosti so studničnými vrtmi ( čerpacie a vsakovacie vrty ) sú zaujímavé pre oblasti s dostatočným množstvom kvartérnych vôd. Nízke investičné náklady do primárneho okruhu, vrtov do hĺbky 25 metrov, predstavujú zaujímavý pomer medzi investíciou a prevádzkovými nákladmi aj pre objekty so spotrebou nad 1 MW. COP – výkonové číslo takýchto systémov môže dosahovať až hodnoty 5,0.

.

.


COP – výkonové číslo charakterizuje pomer medzi obnoviteľnou a spotrebovanou energiou, napríklad pri COP 4,0 je možné vďaka efektívnemu primárnemu okruhu vyprodukovať z 1 kWh elektriny až 4 kW tepelnej energie.