Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Vrty pre systém zem - voda

.

Vrty geotermie pre tepelné čerpadlo sa realizujú v miestach s obmedzenými zásobami podzemných vôd, ktoré by nepostačovali pre trvalý chod tepelného čerpadla a mohlo by prísť k ich vyčerpaniu, prednostne v poloskalných a skalných horninách ktoré sú typické vynikajúcou tepelnou vodivosťou, prestupom tepla aj tepelnou kapacitou. Realizujeme vrty geotermie pre tepelné čerpadlá do hĺbky až 120 metrov, kde sa udržuje konštantná teplota  8 – 15°C a je nezávislá na počasí. Vo vrtoch v geotermálnych sondách prúdi nemrznúca kvapalina, ktorá odoberá teplo horninového prostredia, pričom sa ohrieva na teplotu približne 4 až 8 °C, ktorú pri prechode výmenníkom tepelného čerpadla odovzdá pracovnému médiu. Vrty geotermie predstavujú formu realizácie primárneho okruh, ktorá zaručuje možnosť trvalého odber tepelnej energie a stabilný vysoký vykurovací výkon tepelného čerpadla s minimálnym plošným záberom exteriéru objektu. Životnosť takýchto vrtov sa odhaduje na 100 rokov a je závislá najmä na kvalite realizácie a použitom materiáli.

.

.

»  Postup realizácie hlbinného vrtu pre tepelné čerpadlo

.


  1. – geologické posúdenie lokality, návrh dimenzie a hĺbky vrtov
  2. – oboznámenie s priebehom prác
  3. – ohlásenie prác na príslušných orgánoch štátnej správy
  4. – zriadenie staveniska a vymedzenie dotknutých objektov
  5. – odvŕtanie vrtov podľa technického návrhu
  6. – vystrojenie vrtov geotermálnou sondou z materiálu PE100 RC
  7. – tlaková vzostupná injektáž vrtov pre zvýšenie prestupu tepla
  8. – tlaková skúška tesnosti sond, protokol so zárukou k jednotlivým vrtom
  9. – realizácia primárneho okruhu, dopojenie vrtov do technickej miestnosti k tepelnému čerpadlu

.

Schéma tepelného čerpadla zem/voda s geotermálnymi vrtmi  «

.


Hlbinné vrty pre tepelné čerpadlá zem/voda predstavujú ideálny typ primárneho okruhu pre zastavané parcely, chladné a vysokohorské oblasti.