Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

VSBA regionálne

 

Portfólio služieb poskytujeme v rámci celého Slovenska, tiež v zahraničí ako pre právnické osoby, tak aj pre fyzické osoby. Spoluprácou so svetovými výrobcami volíme certifikované a moderné materiály s príslušným atestom so zameraním sa na dlhodobú životnosť. Pri vzdialenejších realizáciách sa uplatňuje politika minimalizácie ceny dopravných nákladov a spotreby pohonných hmôt, v rámci ktorej sa koncepčne klientom poskytuje alternatíva skupinovej realizácie prác v lokalite v súčinnosti s minimalizáciou obstarávacej ceny diel:

.

.

» Regionálna politika a koncepcia skupinovej realizácie

.


 

.
Na západnom Slovensku realizujeme komplexné spektrum prác z portfólia spoločnosti.
 

 .


 

 

Na strednom Slovensku sa  zameriavame najmä na poskytovanie komplexných služieb pre podniky, mestá a obce a práce na líniových stavbách v subdodávkach pre stavebné spoločnosti. Pre fyzické osoby sú práce realizované skupinovo.

 


.

vychod

Na východnom Slovensku sa zameriavame na realizáciu špecifických geologických úloh, zdrojov pitnej vody pre hromadné zásobovanie a realizáciu hlbinných vrtov pre tepelné čerpadlá. Individuálne zdroje vody zabezpečuje najmä skupinovo.
 

 


Vyššie uvedené informácie majú informačný charakter, regionálna politika a koncepcia skupinovej realizácia sa uplatňuje vzhľadom na rozsah zazmluvnených prác v lokalite.