Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Dodávateľská činnosť

 
Spektrum dodávateľov a výrobcov využívame najmä pri návrhu optimálnych systémov na mieru podľa požiadaviek klienta. 
 
.
.
»  Portfólio dodávaných produktov a služieb

  1. – PVC kanalizačné a drenážne rúry do priemeru Ø600mm
  2. – HDPE rúry a tvarovky do priemeru Ø600mm
  3. – normované závitové PVC studničné rúry a filtre do priemeru Ø600mm
  4. – PVC, nerezové a oceľové studničné rúry a špecializované filtre do Ø600mm
  5. – vodomerné šachty, studničné a prečerpávacie šachty
  6. – podzemné a nadzemné plastové zásobníky vody a pohonných hmôt

Pre pokládku potrubí bez pieskového lôžka používamé unikátne materiály z polyetylénu PE100RC 
(potrubia odolné voči trhlinám).

.