Áno Nie

Áno Nie

pitná

úžitková

technologická

nie

Áno Nie