Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Cookies

Internetové stránky https://studna-ba.sk/ a http://vrtanie-ba.sk/ sú prevádzkované za účelom poskytovania služieb návštevníkom v oblasti špecializovaných na vrtné práce, špecifickej technickej činnosti a poľných skúšok.

S poskytovanými údajmi návštevníkov z týchto internetových stránok je nakladané v zmysle zásad ochrany osobných údajov, súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Bez zhromaždení týchto osobných údajov by sme Vám neboli schopní poskytnúť poskytované služby.
– zhromažďované informácie sú meno, priezvisko, kontaktné údaje a údaje o službe a o záujmovej lokalite

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, využívame za účelom poskytovanie služieb, ako je komunikácia súvisiaca so službami, spracovanie cenových kalkulácii, projektov a zaistenia zmluvnej dokumentácie.

Zhromaždené údaje archivujeme po dobu potrebnú v súvislosti so zmluvným vzťahom a prípadným sporom z nej vzniknutým. Nazhromaždené osobné údaje nie sú žiadnym spôsobom sprístupňované tretím osobám.

Kedykoľvek v budúcnosti, ak budete chcieť, môžete nás kontaktovať cez e-mail adresu info@geologickevrty.sk a požiadať o zaslanie potvrdenia, či sú ale nie sú Vaše údaje nami spravované, prípadne zaslať námietky ohľadom spracovania.

Máte právo, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich neodkladného vymazania:
1. Pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nesprávne.
2. Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy požiadate zaslaním správy na e-mailovou adresu info@geologickevrty.sk o zmazanie alebo o obmedzenie ich využitia.
3. Pokiaľ Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zaistenie našich služieb alebo odvoláte pre ich spracovanie, prípadne aj neoprávnene.

V prípade, že od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné správy, môžete odvolať Váš súhlas s ich zasielaním kedykoľvek bez udania dôvodu.

V prípade, že podľa Vášho názoru nenaplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.